Pot na czole może uchronić przed udarem cieplnym

Rekordowe upały narażają nas na udar cieplny i zniechęcają do jakiegokolwiek wysiłku. Na szczęście człowiek jest doskonale przystosowany do znoszenia wysokich temperatur. Nasi dalecy przodkowie żyli przecież na spalonych słońcem sawannach! Musimy tylko mądrze wykorzystać naszą fizjologiczną zdolność do ochładzania się.