Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Dostaniesz z tymi chorobami [LISTA]

Orzeczenie o niepełnosprawności może zapewnić nie tylko dodatki finansowe, ale także ulgi podatkowe i krótszy czas pracy. Chociaż droga do uzyskania orzeczenia może być długa, warto je uzyskać. Sprawdź, jakie choroby kwalifikują do otrzymania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz na jakie ułatwienia mogą liczyć osoby, które je uzyskają.

Co daje orzeczenie o niepełnosprawności?

Dzięki orzeczeniu o niepełnosprawności możemy liczyć na dodatkowe ulgi oraz dodatki finansowe. Osoby, które je posiadają, mogą liczyć na ułatwienia w sferze pracy zawodowej, oświadczeń podatkowych, zasiłków oraz innych świadczeń.

Wyróżnia się różne stopnie orzeczenia o niepełnosprawności. Pierwsze z nich dotyczy stopnia lekkiego. Uprawnia ono osobę do pracy w dowolnym miejscu oraz zakładach, które zatrudniają osoby z niepełnosprawnościami. Uprawnia także do dodatkowej 15-minutowej przerwy na gimnastykę, która wliczana jest do czasu pracy. Tygodniowo czas ich pracy nie może przekraczać 40 godzin, czyli 8 godzin na dobę. Osoby je posiadające nie mogą pracować w godzinach nocnych oraz nadliczbowych.

Reklama

Orzeczenie o niepełnosprawności o stopniu umiarkowanym lub znacznym pozwala osobom na pracę w zakładach pracy chronionej oraz na otwartym rynku pracy, pod jednym warunkiem — stanowisko musi być przystosowane przez pracodawcę do potrzeb osoby z niepełnosprawnością. Takiej osobie przysługuje także dodatkowa 15-minutowa przerwa wliczana do czasu pracy. Podobnie jak w przypadku lekkiego stopnia niepełnosprawności, osoba nie może być zatrudniona w godzinach nocnych oraz nadliczbowych. Jej czas pracy nie może przekraczać siedmiu godzin dziennie i 35 tygodniowo. Przysługuje jej także 21 dni roboczych, które mogą zostać wykorzystane na turnusy rehabilitacyjne oraz wykonywanie specjalistycznych zabiegów lub badań.

Orzeczenie o każdym stopniu zakłada również dofinansowanie na założenie działalności gospodarczej, pod warunkiem że zostanie utrzymana na 24 miesiące oraz refundacje składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe.

Każda osoba, u której stwierdzono ograniczenia ruchowe i brak możliwości samodzielnego poruszania się, które zostały wskazane w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności, mogą otrzymać kartę parkingową. Karta uprawnia ich do parkowania w miejscach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Orzeczenie o niepełnosprawności a ulgi podatkowe

Orzeczenie uprawnia także do korzystania z ulg podatkowych. Od dochodu można odliczyć wydatki na leki, użytkowanie samochodu, czy cele rehabilitacyjne. Osoby je posiadające są zwolnione z opłat abonamentu RTV, mogą korzystać z ulg w środkach komunikacji miejskiej i zniżek na przejazdy PKP. Mają także ulgę na opłatę paszportową oraz pierwszeństwo w kolejkach. Mogą parkować na miejscach dla niepełnosprawnych.

Natomiast świadczenia pieniężne, z których mogą skorzystać osoby z orzeczeniem, to zasiłek pielęgnacyjny, który przysługuje w przypadku stopnia umiarkowanego i znacznego. Jeśli spełniają kryterium dochodowe, przysługuje im także zasiłek stały.

W lepszej sytuacji są także studenci, ponieważ przysługują im dodatkowe stypendia, zniżki na czesne oraz pierwszeństwo w przyznaniu miejsca w akademikach.

Kto może ubiegać się o orzeczenie niepełnosprawności?

Osoby powyżej 16 roku życia, które mają ograniczoną sprawność, mogą samodzielnie ubiegać się o orzeczenie stopnia niepełnosprawności. Możliwe przyczyny naruszenia wymienione są na specjalnej liście. Osoba, która ubiega się o oświadczenie, przez swoje ograniczenia wymaga opieki lub pomocy innych oraz nie jest zdolna do pracy, lub potrzebuje specjalnie przygotowanego stanowiska. Ubiegać się mogą także osoby, które potrzebują specjalnych urządzeń, wspierających ich prawidłowe funkcjonowanie (pompy insulinowe, protezy, implanty ślimakowe).

Wniosek o wydanie orzeczenia może złożyć nie tylko osoba zainteresowana, ale także w przypadku dzieci i osób ubezwłasnowolnionych ich przedstawiciel ustawowy. Może to także zrobić kierownik ośrodka pomocy społecznej, jeśli osoba zainteresowana lub jej przedstawiciel ustawowy wyrazili na to zgodę.

Jakie choroby zaliczają się do niepełnosprawności?

Lista schorzeń, które kwalifikują do orzeczenia różnego stopnia niepełnosprawności, jest długa. Można na niej znaleźć:

  • upośledzenie umysłowe,
  • choroby narządu wzroku,
  • choroby psychiczne,
  • zaburzenia głosu, mowy oraz słuchu,
  • epilepsja,
  • choroby narządu ruchu,
  • choroby układu oddechowego, pokarmowego, moczowo-płciowego
  • choroby neurologiczne,
  • całościowe zaburzenia rozwojowe.

Należy pamiętać, że ostatecznie przyznanie orzeczenia zależy od komisji lekarzy orzeczników. Spełnienie podstawowych warunków, w niektórych wypadkach, może nie wystarczyć do uzyskania dokumentu.

Na jakie choroby psychiczne można dostać orzeczenie?

Każda choroba psychiczna kwalifikuje do orzeczenia o niepełnosprawności. Mogą je uzyskać osoby, które cierpią na zaburzenia nastroju w stopniu przynajmniej umiarkowanym, zaburzenia psychotyczne oraz zaburzenia otępienne, jak np. choroba Alzheimera. O dokument mogą się także starać osoby, które mają utrwalone zaburzenia lękowe o dużym nasileniu. Istotnym warunkiem, od którego może zależeć, czy osobie uda uzyskać się orzeczenie, jest wykluczenie pacjenta z ról społecznych oraz trudności, które mogą spotkać przy otrzymaniu zatrudnienia.

Zobacz także:

IBM zafundował informatykowi dożywotnią rentę. Ten poczuł się pokrzywdzony

"Niepełnosprawność jest łatką. To cię gniecie". Szczere wyznanie mistrza w parakolarstwie

Na kopercie mogą parkować nie tylko niepełnosprawni, ale uwaga na pułapki

 

INTERIA.PL

W serwisie zdrowie.interia.pl dokładamy wszelkich starań, by przekazywać wyłącznie sprawdzone, rzetelne informacje o objawach i profilaktyce chorób, bo wierzymy, że świadomość i wiedza w tym zakresie pomogą dłużej utrzymać dobre zdrowie.
Niniejszy artykuł nie jest jednak poradą lekarską i nie może zastąpić diagnostyki i konsultacji z lekarzem lub specjalistą.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL