Reklama

Wyjazd za granicę? Wyrób Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, w skrócie EKUZ, to gwarancja spokojnej podróży za granicę naszego kraju. Jej właściciel ma pewność, że w przypadku jakichkolwiek problemów zdrowotnych zostanie objęty opieką zdrowotną w większości krajów europejskich. Czym jest karta EKUZ i jak ją wyrobić? Ile jest ważna i co obejmuje? Wyjaśniamy.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego - czym jest EKUZ?

Karta EKUZ to dokument, który potwierdza prawo do leczenia w czasie wyjazdów turystycznych lub zawodowych do większości krajów europejskich. Jest wydawana tylko i wyłącznie osobom, które są zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego, lub tym, którzy mają prawo do świadczeń zdro­wotnych finansowanych ze środków publicznych zgodnie z przepisami krajowymi.

Ile kosztuje wyrobienie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego? Karta EKUZ jest wydawana bezpłatnie, dlatego nie trzeba za nią płacić. Otrzyma ją każdy, kogo obejmuje ubezpieczenie zdrowotne w Polsce. EKUZ dla osób niewidomych i niedowidzących jest oznakowana naklejką z tekstem w alfabecie Braille’a.

Reklama

Polecamy: Jak uniknąć chorób tropikalnych?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego - gdzie obowiązuje?

Karta EKUZ obowiązuje w większości krajów europejskich. Warto to podkreślić, ponieważ prawo do bezpłatnego leczenia w awaryjnej sytuacji nie obejmuje turystów, którzy ulegli wypadkowi w Monako, San Marino i Watykanie, a także na Wyspach Normandzkich i wyspie Man

Karta EKUZ daje prawo do leczenia w czasie wyjazdów turystycznych lub zawodowych w:

 • krajach Unii Europejskiej,
 • Islandii,
 • Liechtensteinie,
 • Norwegii,
 • Szwajcarii,
 • Wielkiej Brytanii.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest ważna także na terytoriach zamorskich. Gdzie obowiązuje EKUZ poza kontynentem? Jest ważna na Majorce i Wyspach KanaryjskichAzorach i Maderze oraz na Gwadelupie, Martynice, Reunion, St Pierre-et-Miquelon i Gujanie Francuskiej.

Jak wyrobić kartę EKUZ?

Jak uzyskać EKUZ? Do wyboru są trzy metody - można wyrobić kartę EKUZ osobiście, przez elektroniczną skrzynkę podawczą lub Internetowe Konto Pacjenta. W pierwszym przypadku wystarczy pobrać wniosek w oddziale NFZ lub ze strony internetowej. Wypełniony formularz z podpisem należy złożyć w oddziale NFZ lub przesłać pocztą. 

W przypadku wyjazdu za granicę do pracy zeskanowany wniosek o kartę EKUZ należy wysłać mailem na adres ekuz.praca@nfz.gov.pl. Co bardzo ważne - wyrobić kartę EKUZ poprzez e-mail nie można, gdy za granicę wyjeżdżamy turystycznie.

Karta EKUZ - jak złożyć wniosek online?

Wyrobić kartę EKUZ online można przez elektroniczną skrzynkę podawczą, czyli ePUAP. Po zalogowaniu się do platformy ePUAP należy wybrać z katalogu spraw zakładkę "Zdrowie". Następnie wybieramy "Wydanie karty EKUZ w związku z pobytem czasowym za granicą" lub "Wydanie katy EKUZ w związku z wykonywaniem pracy za granicą". Kolejno należy wypełnić wniosek, wybrać opcję "Podpisz" i podać adres, na który karta zostanie wysłana.

Jak wyrobić kartę EKUZ przez Internetowe Konto Pacjenta? Na początku należy zalogować się do IKP i wybrać zakładkę "Moje konto". Poniżej informacji o ubezpieczeniu zdrowotnym znajduje się informacja o karcie EKUZ i przycisk "Złóż wniosek". Wyrobić kartę EKUZ przez Internetowe Konto Pacjenta jest bardzo prosto, a wniosek o wydanie EKUZ rozpatrywany jest przez oddziały wojewódzkie i wybrane delegatury NFZ.

Ile trwa wyrobienie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego?

To, ile trwa wrobienie EKUZ, zależy od metody złożenia wniosku o wydanie karty. Na czasie zyskają osoby, które podjęły wysiłek i złożyły wniosek o EKUZ osobiście. W takim przypadku Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawana jest od ręki. Ile trwa wyrobienie EKUZ w innych przypadkach? NFZ informuje, że trzeba poczekać do pięciu dni.

Wyrobienie karty EKUZ może się wydłużyć. Popyt na to ubezpieczenie rośnie w okresie od czerwca do września, dlatego w tym czasie należy spodziewać się opóźnień. W tych miesiącach oddział wojewódzki może wydłużyć okres rozpatrzenia wniosku do 10 dni. Osoba, która wniosek o EKUZ składa przez Internetowe Konto Pacjenta, otrzyma informację o wygenerowaniu karty lub o negatywnej weryfikacji.

Jak odebrać EKUZ? Kartę można odebrać osobiście lub przez pełnomocnika. W drugim przypadku należy wypełnić odpowiedni wniosek. Zrobisz to w oddziale lub delegaturze NFZ, w których składasz lub do których wysyłasz wniosek. EKUZ zostanie wysłany pocztą, jeśli taka opcja została zaznaczona we wniosku o kartę EKUZ, lub jeśli został złożony za pomocą ePUAP.

Co obejmuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego?

Nie jest żadną tajemnicą, że kraje opierają opiekę medyczną o swoje zasady, dlatego warto pamiętać, że prawo do leczenia różni się od siebie w konkretnych państwach. Dlatego to, co obejmuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego w Niemczech, nie obejmuje we Francji. Prawo do leczenia przysługuje na zasadach, na jakich korzystają z niego obywatele kraju, do którego się udajesz. 

We wspomnianej Francji trzeba będzie zapłacić 30 proc. honorarium lekarza. W Niemczech, jak każdy jego obywatel, należy zapłacić 10 euro za każdy dzień pobytu w szpitalu. W Austrii natomiast przeniesione na pacjenta są koszty wezwania karetki. Warto mieć to na uwadze i pamiętać, że karta EKUZ nie jest gwarancją, że nie poniesiemy żadnych opłat, korzystając z opieki medycznej za granicą. 

Co obejmuje karta EKUZ? Karta obejmuje leczenie w przypadku złamania nogi, udaru, silnego zatrucia czy zawału. W takich przypadkach Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego to gwarancja, że za granicą nie poniesiemy kosztów leczenia. Karta EKUZ obejmie także pomoc w leczeniu bolącego zęba, ale wyłącznie w zakresie, który obowiązuje w danym kraju.

Czego nie obejmuje karta EKUZ?

Korzystanie z karty EKUZ nie obejmuje operacji plastycznych czy leczenia zaćmy. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego nie pokrywa kosztów powrotu do kraju w związku z nagłym zachorowaniem. Jedyny wyjątek to moment, kiedy leczenie za granicą w ramach EKUZ będzie długie i kosztowne. Jeśli transport do Polski będzie tańszy, można złożyć wniosek o pokrycie kosztów transportu.

Czego jeszcze nie obejmuje karta EKUZ? Warte ponownego podkreślenia jest to, że co kraj, to obyczaj. Na przykład we wspomnianej Austrii EKUZ nie obejmuje pomocy, której udzielają ratownicy górscy po wypadkach narciarskich. Jest to uznawane za świadczenie prywatne, a za zwiezienie przez ratowników ze stoku i udzielenie pomocy przyjdzie zapłacić z własnej kieszeni. 

Karta EKUZ nie obejmuje także śmierci albo utraty bagażu, których ewentualność powinno obejmować ubezpieczenie komercyjnie. EKUZ nie obejmuje takich okoliczności, nawet jeśli zaginie bagaż z niezbędnym wyposażeniem medycznym.

Jak działa EKUZ za granicą?

Zasady korzystania z EKUZ opierają się najczęściej o rozliczenie, które odbywa się między instytucjami, czyli polskim NFZ i jego odpowiednikiem w danym kraju. Może być jednak tak, że pomimo posiadania karty EKUZ, należy najpierw samemu zapłacić za leczenie, a dopiero po powrocie do Polski można złożyć wniosek o refundację. 

Wniosek o refundację kosztów leczenia za granicą znajduje się TUTAJ

Jak korzystać z karty EKUZ, by nie ponieść dodatkowych kosztów? Podobnie jak w Polsce, także za granicą nie wszyscy lekarze mają umowy z ubezpieczalnią. Dlatego, zanim skorzystamy z usług lekarza, warto sprawdzić, czy ten honoruje kartę EKUZ. Ta nie jest kartą dla całej rodziny i każdy jej członek otrzymuje swoją kartę, także dziecko. 

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego - ile jest ważna?

Rozbieżność w przypadku tego, jak długo ważna jest karta EKUZ, jest spora. Najdłużej cieszyć się z niej mogą osoby, które pobierają świadczenie emerytalne i osiągnęły wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn). Wydawana emerytom karta EKUZ jest ważna 20 lat

Karta EKUZ jest ważna pięć lat w przypadku osób, które pobierają świadczenia emerytalne i nie osiągnęły wieku emerytalnego. Z Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego przez pięć lat mogą korzystać również osoby, które nie mają ubezpieczenia, ale mają obywatelstwo polskie i nie mają ukończonych 18 lat

Karta EKUZ jest ważna przez trzy lata w przypadku ubezpieczonych osób zatrudnionych lub prowadzących pozarolniczą i rolniczą działalność gospodarczą. Karta EKUZ jest ważna trzy lata także w przypadku osób, które pobierają zasiłek lub świadczenie przedemerytalne

Na 18 miesięcy karta wydawana jest dla osób ubezpieczonych, które:

 • pobierają rentę i mają więcej niż 18 lat;
 • są zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny w wieku powyżej 18 lat;
 • są studentami, uczniami, doktorantami;
 • są uczniami, mają więcej niż 18 lat i własny tytuł do ubezpieczenia w wieku powyżej 18. roku życia.

Dla kogo karta EKUZ jest ważna przez pół roku? Na sześć miesięcy Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawana jest dla:

 • nieubezpieczonych kobiet w okresie ciąży i porodu, które mają obywatelstwo polskie i mieszkają na terytorium RP;
 • nieubezpieczonych kobiet w okresie ciąży i porodu, które mają status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą albo zezwolenie na pobyt czasowy oraz mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • dzieci, które uzyskały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą albo zezwolenie na pobyt czasowy i mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • osób zatrudnionych na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług
 • osób wykonujących pracę nakładczą.

Karta EKUZ - przed wyjazdem sprawdź, czy jest ważna

Prze dwa miesiące karta EKUZ jest ważna dla bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy i niewymienionych wcześniej osób ubezpieczonych. Przez 90 dni karta EKUZ jest ważna dla osób, które spełniają kryterium dochodowe do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej i są uprawnione na podstawie art. 54 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Karta EKUZ jest ważna przez 42 dni dla kobiet w okresie połogu, które mają obywatelstwo polskie i mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jak widać, rozbieżności co do terminu ważności EKUZ są ogromne, dlatego należy przed wyjazdem sprawdzić, czy nasza karta jest ważna

CZYTAJ TAKŻE:

Zasady zwolnienia lekarskiego. Tego nie rób na L4!

Ubezpieczenie turystyczne na urlop. Czy warto je kupić przed wyjazdem?

Pięć sposobów, jak zaoszczędzić czas w podróży

INTERIA.PL

W serwisie zdrowie.interia.pl dokładamy wszelkich starań, by przekazywać wyłącznie sprawdzone, rzetelne informacje o objawach i profilaktyce chorób, bo wierzymy, że świadomość i wiedza w tym zakresie pomogą dłużej utrzymać dobre zdrowie.
Niniejszy artykuł nie jest jednak poradą lekarską i nie może zastąpić diagnostyki i konsultacji z lekarzem lub specjalistą.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL