Polacy otrzymują wezwania na ćwiczenia wojskowe. Jakie choroby zwalniają z tego obowiązku?

Do Polaków zaczynają napływać wezwania na ćwiczenia wojskowe. Zakłada się, że nawet 200 tys. osób może zostać powołanych do odbycia tych ćwiczeń i będą to zarówno żołnierze rezerwy, ale także osoby z nieuregulowaną służbą wojskową lub posiadające specjalne kwalifikacje zawodowe, przydatne w ramach wojskowych działań. Nie wszyscy jednak muszą stawić się na ćwiczenia, a przeciwwskazaniem jest chociażby stan zdrowia. Jakie choroby zwalniają ze służby wojskowej oraz ćwiczeń?

Kto zostanie wezwany na ćwiczenia? Nie tylko rezerwiści

Na listach osób kwalifikujących się do ćwiczeń wojskowych, znajdują się nie tylko rezerwiści ze złożoną przysięgą wojskową, ale także osoby posiadające szczególne kwalifikacje, przydatne w działaniach militarnych.

Wezwania na ćwiczenia wojskowe mogą zatem zostać wysłane do lekarzy, pielęgniarek, innych zawodów medycznych, ale także do informatyków oraz kierowców zawodowych. Chociaż w przypadku tych osób MON zakłada, że ćwiczenia będą odbywało się weekendowo - nie każdy musi je odbyć.

Przeciwwskazaniem do ćwiczeń wojskowych jest stan zdrowia, uniemożliwiający wzięcie udziału w szkoleniu.

Reklama

Przeczytaj więcej: Rezerwiści w wojsku. Wiemy, ilu dostanie wezwanie do służby

Ocena stanu zdrowia przez lekarza wojskowego

W przypadku poboru, wezwanemu nadaje się kategorię wojskową, określającą zdolność do odbycia służby.

W przypadku wezwania na ćwiczenia rezerwistów, muszą oni stawić się w Centrum Rekrutacyjnym, a następnie trafiają do konkretnej jednostki wojskowej. Jeśli jednak ich stan zdrowia nie pozwala im na wzięcie udziału w ćwiczeniach, trafiają do Rejonowej Komisji Lekarskiej.

Kategoria wojskowa - zdolny lub niezdolny do służby

Nadanie kandydatowi kategorii wojskowej określa, czy jest on zdolny, czy niezdolny do służby wojskowej. Określa również możliwość wezwania rezerwisty do służby w czasie wojny.

Takie kategorie może nadać wojskowa komisja:

 • kategoria A - zdolny do służby wojskowej;
 • kategoria B - czasowo niezdolny do służby wojskowej, co oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe, które w okresie do 24 miesięcy od dnia badania rokują odzyskanie zdolności do służby wojskowej. Osoby takie zostaną ponownie wezwane do kwalifikacji wojskowej po upływie okresu, na jaki orzeczona została niezdolność.
 • kategoria D - niezdolny do służby wojskowej w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej;
 • kategoria E - trwale i całkowicie niezdolny do służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. Osoba taka nie będzie podlegała już obowiązkowi wojskowemu.

Powyższe kategorie jasno wskazują, kto ma obowiązek uregulowania stosunku do służby wojskowej, a kto będzie z niej całkowicie zwolniony.

Osoby, które zostaną wezwane na ćwiczenia z uregulowanym stosunkiem do służby wojskowej, a u których doszło do pogorszenia stanu zdrowia - na podstawie dokumentacji medycznej, oraz po badaniach przeprowadzonych przez komisję, mogą zostać zwolnione z obowiązku uczestniczenia w ćwiczeniach wojskowych.

Jakie choroby zwalniają ze służby wojskowej?

Lista chorób, które zwalniają z odbycia służby wojskowej jest długa. Dyskwalifikować mogą także kwestie związane z samą budową ciała kandydata, ale także choroby oczu, układu pokarmowego czy skóry.

W przypadku budowy ciała przeciwwskazaniem do służby jest:

 • wzrost poniżej 155 cm z zaburzeniami proporcji budowy ciała,
 • słaba budowa ciała upośledzająca sprawność ustroju,
 • otyłość II stopnia,
 • otyłość III stopnia,
 • transseksualizm, obojnactwo,
 • odwrotne położenie trzewi

Choroby skóry zwalniające ze służby wojskowej, to m.in.:

 • przewlekłe choroby skóry, np. atopowe zapalenia skóry,
 • przewlekłe choroby skóry znacznie szpecące lub znacznie upośledzające sprawność ustroju,
 • blizny znacznie szpecące lub znacznie upośledzające sprawność,
 • blizny po samouszkodzeniach (obowiązuje konsultacja psychologiczna oraz psychiatryczna),
 • schorzenia naczyń limfatycznych lub węzłów chłonnych upośledzające sprawność ustroju.

Choroby układu oddechowego zwalniające ze służby wojskowej, to m.in.:

 • przewlekła obturacyjna choroba płuc,
 • astma oskrzelowa sporadyczna i przewlekła,
 • rozstrzenie oskrzeli,
 • rzadkie choroby oskrzeli i płuc.

Choroby układu krążenia, które dyskwalifikują ze służby wojskowej to m.in.:

 • choroby mięśnia sercowego lub zaburzenia rytmu nawracające albo trwałe powodujące upośledzenie sprawności ustroju,
 • przewlekła choroba niedokrwienna serca pod postacią dusznicy bolesnej stabilnej,
 • wady serca bez powikłań i istotnych zaburzeń hemodynamicznych nieupośledzające sprawności ustroju,
 • wady serca upośledzające sprawność ustroju

Oprócz tego, na liście znajdują się także choroby narządu wzroku, słuchu a także układu pokarmowego, jak np. choroby przełyku, przewlekłe zapalenie żołądka czy choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy. Inne choroby, które zwalniają ze służby wojskowej, to m.in. cukrzyca, choroby tarczycy, choroby psychiczne i choroby układu kostno-stawowego.

Pełna lista chorób i zaburzeń, które dyskwalifikują ze służby, znajduje się w załączniku do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie stanowisk służbowych o szczególnych właściwościach lub warunkach pełnienia służby.

Nie tylko przewlekłe choroby zwalniają ze służby

W przypadku wezwania do stawienia się na szkolenie wojskowe, wezwany może odmówić udziału w ćwiczeniach ze względu na swój aktualny stan zdrowia, stan zdrowia bliskiego członka rodziny czy z powodu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną lub przewlekle chorą.

Jeśli choroba, która była przyczyną niestawienia się na ćwiczenia, pozostała bez następstw dla zdolności odbycia przeszkolenia wojskowego i nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia ponownego badania lekarskiego, wówczas nadaje się nowy termin szkolenia dla powołanego.

CZYTAJ TAKŻE: 

Po tym poznasz wrzodziejący żołądek lub dwunastnicę. Objawy zawsze po jedzeniu

Zespół stresu pourazowego - choroba nie tylko z pola walki

Co dziesiąte L4 w Polsce wystawia psychiatra. Kiedy i na jak długo można je dostać?

INTERIA.PL

W serwisie zdrowie.interia.pl dokładamy wszelkich starań, by przekazywać wyłącznie sprawdzone, rzetelne informacje o objawach i profilaktyce chorób, bo wierzymy, że świadomość i wiedza w tym zakresie pomogą dłużej utrzymać dobre zdrowie.
Niniejszy artykuł nie jest jednak poradą lekarską i nie może zastąpić diagnostyki i konsultacji z lekarzem lub specjalistą.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL