Z tymi chorobami nie dostaniesz prawa jazdy

Aby stać się kierowcą, należy pozytywnie zdać egzamin z wiedzy teoretycznej o ruchu drogowym oraz praktyczny, z prowadzenia pojazdu w ruchu ulicznym. To, co poprzedza oba egzaminy, to badania lekarskie, podczas których ocenione zostanie nasze zdrowie oraz predyspozycje do bycia posiadaczem prawa jazdy. Jakie choroby dyskwalifikują nas z bycia kierowcą? Czy w przypadku przewlekle leczonych chorób również nie można prowadzić auta? Odpowiadamy na te pytania.

Prawo jazdy - zdrowotne regulacje prawne

Kryteria zdrowotne, jakie trzeba spełnić, by uzyskać prawo jazdy, określone zostały w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 29 sierpnia 2019 roku w sprawie badań lekarskich kierowców i osób starających się o uprawnienia do kierowania pojazdami. Po uzyskaniu skierowania na badania, lekarz dokona oceny istnienia lub braku przeciwwskazań do kierowania pojazdów w zakresie:

Reklama
 • narządu wzroku;
 • narządu słuchu;
 • układu ruchu;
 • układu sercowo-naczyniowego i układu oddechowego;
 • układu nerwowego, w tym padaczki;
 • obturacyjnego bezdechu podczas snu;
 • czynności nerek;
 • cukrzycy, przy uwzględnieniu wyników badania poziomu glikemii;
 • stanu psychicznego;
 • objawów wskazujących na uzależnienie od alkoholu lub jego nadużywanie;
 • objawów wskazujących na uzależnienie od środków działających podobnie do alkoholu lub ich nadużywanie;
 • stosowania produktów leczniczych mogących mieć wpływ na zdolność do kierowania pojazdami;
 • innych poważnych zaburzeń stanu zdrowia, które mogą stanowić zagrożenie w sytuacji kierowania pojazdami.

Prawo jazdy - przeciwwskazania zdrowotne

Każdy kierowca powinien cechować się dobrym zdrowiem fizycznym i psychicznym. Koncentracja, koordynacja oraz spostrzegawczość to główne cechy osoby, która w sposób bezpieczny chce poruszać się w ruchu drogowym. Z tego powodu, udając się na badania lekarskie, nie należy zatajać swojego prawdziwego stanu zdrowia, by nie stanowić zagrożenia dla innych uczestników ruchu drogowego. 

Każdy przyszły kierowca podpisuje oświadczenie o swoim aktualnym stanie zdrowia, a także zobowiązany jest do podpisania dokumentu, w którym oświadcza, że w przypadku wystąpienia ataku padaczki, drgawek lub objawów hipoglikemii, czyli nagłego spadku cukru - wykona ponowne badania celem oceny, czy jego stan zdrowia pozwala na utrzymanie uprawnień do kierowania pojazdami.

Prawo jazdy a cukrzyca

W przypadku leczenia na zdiagnozowaną cukrzycę, chory może uzyskać prawo jazdy o ile regularnie przeprowadza badania, nie rzadziej niż co pięć lat. Ponad to musi wykazać się pełną świadomością ryzyka hipoglikemii, w tym możliwością utraty przytomności w przypadku nagłego spadku cukru. W nawracającej ciężkiej hipoglikemii chory może uzyskać prawo jazdy, po przedstawieniu opinii lekarza specjalisty w dziedzinie diabetologii.

W przypadku schorzeń neurologicznych konieczna może być opinia lekarza specjalisty neurologii. W przypadku padaczki chory może uzyskać zgodę na wydanie prawa jazdy, po przedstawieniu opinii neurologa potwierdzającą, że w ciągu ostatniego roku leczenia nie wystąpił napad padaczkowy.  

Prawo jazdy - inne przeciwwskazania

Osoby, które chorują na poważne zaburzenia psychiczne: wrodzone, pooperacyjne czy spowodowane chorobą, również nie mogą ubiegać się o prawo jazdy bez przedstawienia odpowiedniej opinii specjalisty. Pacjenci z niedorozwojem umysłowym lub zaburzeniami osobowości całkowicie wykluczeni z możliwości wydania dokumentu prawa jazdy.

Pacjenci z ograniczeniem ruchowym lub z chorobą ze strony układu ruchowego podlegają indywidualnej ocenie co do zdolności prowadzenia pojazdu oraz orzeczeniem, czy wymagają pojazdu przystosowanego do swojej choroby.

Zaburzenia ze stronu narządu wzroku (krótkowzroczność, daltonizm) i słuchu (ubytek częściowy lub całkowity) u przyszłych kierowców, również oceniane są w kryteriach bezpieczeństwa dla ruchu drogowego i wymagają odpowiedniej opinii lekarskiej.

Uzależnienie od alkoholu, substancji psychotropowych czy nadużywanie leków również stanowi przeciwwskazanie do wydania prawa jazdy.

Do innych chorób będących przeszkodą w uzyskaniu dokumentu pozwalającego na kierowanie pojazdami, zalicza się:

 • obturacyjny bezdech senny,
 • ostra niewydolność nerek,
 • wszczepiony rozrusznik serca,
 • choroba niedokrwienna serca.

CZYTAJ TAKŻE: 

Problemy z koncentracją i mylenie słów? Nie tylko udar się tak zaczyna

Objawy zwiastujące chorobę wieńcową


INTERIA.PL

W serwisie zdrowie.interia.pl dokładamy wszelkich starań, by przekazywać wyłącznie sprawdzone, rzetelne informacje o objawach i profilaktyce chorób, bo wierzymy, że świadomość i wiedza w tym zakresie pomogą dłużej utrzymać dobre zdrowie.
Niniejszy artykuł nie jest jednak poradą lekarską i nie może zastąpić diagnostyki i konsultacji z lekarzem lub specjalistą.

Dowiedz się więcej na temat: prawo jazdy | prawo jazdy a choroby
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL