Jak złożyć skargę na lekarza? O tych terminach musisz pamiętać

Ochrona zdrowia w Polsce od czasów pandemii koronawirusa przeżywa kryzys, a coraz więcej pacjentów skarży się na długie kolejki do specjalistów, dodatkowe koszty, jakie ponoszą w związku z leczeniem, aż w końcu na jakość świadczonych usług przez lekarzy. Jak każda usługa, tak i leczenie w ochronie zdrowia może nie spełnić oczekiwań pacjenta i przysługuje mu prawo złożenia skargi. Jak tego dokonać i jakie obowiązują terminy? Sprawdzamy.

Na co i na kogo można złożyć skargę?

Pacjentowi przysługuje prawo na złożenie skargi, jeśli usługa udzielania świadczeń zdrowotnych naruszyła w jego mniemaniu jego dobro osobiste, naraziła go na utratę zdrowia lub na dodatkowe koszty związane z leczeniem proponowanym przez lekarza.

Skarga przede wszystkim może dotyczyć udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez świadczeniodawców, z którymi Fundusz zawarł umowę o ich udzielanie i dotyczy to zarówno wizyty u lekarza, jak i świadczeń udzielanych przez punkty poboru materiałów do badań laboratoryjnych czy centra diagnostyczne wykonujące badania obrazowe takie jak RTG, TK czy MRI.

Reklama

To nie wszystko, bowiem pacjent ma prawo złożyć również skargę na zbyt długie lub zbyt skomplikowane biurokratycznie prowadzenie spraw przez Narodowy Fundusz Zdrowotny.

Pacjent ma również prawo złożyć skargę w sprawie zaniedbania lub nienależytego wykonywania zadań i obowiązków, jakie leżą po stronie pracowników NFZ.

Skarga na lekarza - kiedy można ją złożyć?

Na straży praw pacjenta stoi Rzecznik Praw Pacjenta, który jest centralnym organem, którego działalność określono w ustawie z dnia 6 listopada 2008 roku. Zgodnie z ustawą organ ten ma za zadanie prowadzić postępowania w sprawach naruszenia zbiorowych praw pacjenta, opracowywać i publikować materiały promujące wiedzę o ochronie praw pacjenta, współpracować z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi, które zajmują się ochroną praw pacjenta.

Każdy pacjent ma prawo złożyć skargę na lekarza, pielęgniarkę, położną czy innego pracownika ochrony zdrowia, jeśli ten naruszył dobro pacjenta lub nie wykonał swoich obowiązków z należytą starannością, w terminie do 7 dni od zaistniałej sytuacji.  

Należy pamiętać, że złożenie skargi na jakość usługi, a złożenie zawiadomienia o błędzie w sztuce medycznej to dwie różne sprawy. Jeśli lekarz, pielęgniarka, położna czy inny pracownik ochrony zdrowia dokonał błędu w sztuce medycznej - wówczas pacjent ma zdecydowanie więcej czasu na złożenie zawiadomienia.

Przedawnienie roszczenia pacjenta następuje po 3 latach od dnia wystąpienia incydentu, chyba że zaniedbanie personelu medycznego nastąpiło wobec osoby małoletniej - wówczas przedawnienie następuje wraz z ukończeniem przez nią 20. roku życia.

Jak złożyć skargę na lekarza?

Aby złożyć skargę na wykonywaną usługę, należy sporządzić ją na piśmie, na którym powinny znaleźć się następujące informacje:

  • imię i nazwisko skarżącego,
  • dane lekarza lub podmiotu medycznego, którego dotyczy skarga,
  • dokładny opis zaistniałej sytuacji,
  • upoważnienie, jeśli skarga składana jest w imieniu osoby trzeciej.

Skargę można złożyć osobiście w oddziale NFZ, wysłać mailem w formie skanu lub pocztą w formie papierowej. Wówczas odpowiedni oddział NFZ kieruje wniosek do podmiotu zaskarżonego lub lekarza zaskarżonego o odniesienie się do zaistniałego zdarzenia.

Oprócz tego pacjent może skierować swoją skargę na konkretnego lekarza do Okręgowej Izby Lekarskiej, zgodnie z miejscem udzielanych świadczeń przez tego lekarza.

Polacy skarżą się na ochronę zdrowia w Polsce

Jak podaje serwis nfz.gov.pl, z roku na rok wzrasta liczba skarg przekazywanych przez pacjentów do oddziałów NFZ. W 2019 roku wpłynęło 1931 skarg od pacjentów, a w 2020 roku było ich już 4893. Tylko w pierwszym półroczu 2021 roku rozpatrzono 3743 skarg.

Oznacza to, że pacjenci coraz częściej dochodzą swoich praw na drodze urzędowej, a większość skarg dotyczy jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz dostępności do świadczeń zdrowotnych.

CZYTAJ TAKŻE: 

Lekarz wyjaśnia, jaka jest różnica między państwową a prywatną ochroną zdrowia

Wszystko, co należy wiedzieć o e-recepcie

INTERIA.PL

W serwisie zdrowie.interia.pl dokładamy wszelkich starań, by przekazywać wyłącznie sprawdzone, rzetelne informacje o objawach i profilaktyce chorób, bo wierzymy, że świadomość i wiedza w tym zakresie pomogą dłużej utrzymać dobre zdrowie.
Niniejszy artykuł nie jest jednak poradą lekarską i nie może zastąpić diagnostyki i konsultacji z lekarzem lub specjalistą.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL